Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller för försäljning av barn- och babyprodukter (nedan kallade Produkterna) av Bambino-MAM AB, organisationsnummer 556392-2318, (nedan kallat Bambino Mam), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Bambino Mam. Vid försäljning till konsument tillämpar Bambino Mam de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Bambinos Mams nätbutik (www.bambino-mam.se) kallas nedan Bambino-mam.se.

Beställning
Beställning av Produkterna sker via nätbutiken bambino-mam.se. Bambino Mam ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år).  All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Bambino Mam rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en Produkt i Bambino Mams sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Bambino Mam ej skyldig att tillhandahålla sådan Produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor
På Bambino-mam.se ingår alltid moms i angivet pris. Fraktkostnad tillkommer alltid vid beställning. Bambino levererar Produkterna i samarbete med Posten. Leveranstiden är normalt 1 till 3 arbetsdagar, beroende på om Produkterna finns på Bambinos lager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager. Produkternas aktuella lagerstatus står angivet på Bambino.se under varje specifik Produkt.

Bambino delar inte upp en leverans i flera sändningar. Vid beställning av restade produkter inväntas först leverans till Bambinos lager innan Kundens beställning skickas i en och samma leverans.

I de fall Kunden väljer att inte lösa ut beställda Produkter debiteras Kunden en hanteringsavgift på 250 kronor.

Om en leveransförsening uppstår meddelas Kunden via e-post eller telefonsamtal från Bambino. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via e-post till Bambinos kundtjänst. Bambino betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit.

Bambino ansvarar för risken vid transport till Kunden, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transport till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Bambino.

Kunden har ansvar att anmäla eventuell transportskada till Bambino genom returnota som bifogas i paketet inom 14 dagar. Kunden ansvarar för att avemballera och inspektera Produkternas skick snarast efter mottagandet. Vid transportskada får Kunden ej använda Produkten och Kunden måste behålla Produktens emballage, så att hela paketet och Produkten kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Priser och betalning
De priser som anges på Bambino-mam.se är inklusive moms. Fraktkostnad står med i totala kostnaden för Produkterna.

Kampanjerbjudanden på Produkter gäller så långt lagret räcker, om inget annat anges av Bambino.

Betalningssäkerhet
Bambino Mam garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Bambino-mam.se är säkra. Bambino Mam erbjuder en säker kortbetalning genom Klarna.

Säkerhet och sekretess
All hantering av Kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Bambino Mam lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Överföringen av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av Kunden sparas krypterade. Bambino Mam dokumenterar viss kommunikation som Bambino Mam har med Kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Bambino Mam.

Bambino Mam kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Ångerrätt
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om Produkten är i väsentligen oförändrat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden har tagit emot Produkten. Bambino Mam betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att returnerad Produkt kommit Bambino Mam till godo. Kunden står för fraktkostnad vid retur. Fraktkostnaden dras av vid återbetalningen av köpbeloppet.

Kunden skall returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt, risken innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

Vid ångerrätt skall Bambinos Mams egna frakthandlingar användas. Kunden får en returnota med i leveransen. Du kan även kontakta oss på konsumentkontakt@bambino-mam.se så skickar vi den via e-post.

Kunden skall fylla i Bambino Mams returnota och ange namn, kundnummer, bank samt kontonummer inklusive clearingnummer.

Garanti och reklamationsrätt
Bambino Mam säljer alla Produkter med 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i Produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av Bambino Mam, varpå Kunden erhåller fri reparation alternativt ny Produkt. Produktgarantin gäller inte då Bambino Mam ej kan hitta något fel på Produkten eller då Kunden har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller ej vid handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av Produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av Produkten.

Kundens kvitto gäller som garantibevis.

14 dagars öppet köp – vid obruten förpackning
Bambino Mam ger Kunden 14 dagars öppet köp vid obruten förpackning. Produktens förpackning får ej vara skadad eller förstörd på något sätt. Om Produkten ej har en särskild förpackning utan levererades lös i ett paket får Kunden ej ha använt Produkten på något sätt. Samtliga märken, klisterlappar, etiketter etc. skall sitta kvar på Produkten. Produkten skall returneras i väsentligen oförändrat skick.

Vid öppet köp skall Bambino Mams egen returnota användas.

Reklamationer (frakthandling) och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall Kunden kontakta Bambino Mams konsumentkontakt via e-post: konsumentkontakt@bambino-mam.se.

Vid reklamation skall Bambino Mams egna frakthandlingar användas. Kunden får frakthandlingarna genom att kontakta Bambino Mams konsumentkontakt. Bambino Mam kan ej ersätta fraktkostnad om Kunden har skickat en reklamation på egen hand, utan att först ta kontakt med Bambino Mams konsumentkontakt.

Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som Bambino Mam inte svarar för skall betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Vid reklamation skall Kunden skicka Produkterna till Bambino Mam på adress Bambino Mam AB, Box 1144, 111 81 Stockholm. Kunden skall alltid vända sig till Bambino Mams konsumentkontakt för att få frakthandlingar.

Tvister och lagval
Så här gör du en reklamation till Bambino Mam.

På dessa köpvillkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer Bambino Mam Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Vid frågor gällande Bambino Mams köpvillkor hänvisas Kunden till Bambino Mam via e-post: konsumentkontakt@bambino-mam.se eller telefon 08-545 180 72.